20 June 2015

Emancipació

L’emancipació, en el sentit més extens del terme, es refereix a tota aquella acció que permet a una persona accedir a un estat d’autonomia personal. Un procés de desenvolupament personal, intel·lectual i econòmic fonamental per a la seua constitució com a ens crític capaç d’assumir les seues responsabilitats en la construcció de la seua pròpia societat.Aquesta actuació integral tracta de coordinar totes les activitats que ja realitza la Fundació Vent del Poble per a proporcionar als joves les totes les eines necessàries per a la seua emancipació. I a més a través d’aquesta activitat també es crearen noves àrees de treball que complementen les activitats ja existents per a aquesta emancipació.

L’actuació s’estructura entorn a 4 àrees de treball: Àrea d’educació, àrea d’habitatge, àrea d’ocupació i àrea d’oci i temps lliure.

L’objectiu fonamental del programa és que els joves en risc d’exclusió social, aconseguisquen titulació acadèmica oficial, garantir-los el dret a habitatge a través d’un pis tutelat durant el seu any d’estudis, augmenten la seua experiència laboral a través de pràctiques i voluntariat, i tinguen un oci i temps lliure saludable apartant-los de comportaments de risc.