22 June 2015

Associació juvenil

[ID de metaslider = 17]

Els interessos generals de l’Associació Juvenil són millorar les condicions de vida de la joventut, la seua consciència com a grup i la solidaritat de classe, a través de l’acció social directa, projectes assistencials i activitats de cooperació internacional amb especial atenció a col·lectius amb el risc d’exclusió com: persones joves, estudiants, immigrants, aturades, dones, segregades per raons d’identitat de gènere o sexual i diversitat funcional.