FUNDACIÓ VENT DEL POBLE

ELS NOSTRES PROJECTES

La Fundació Vent del Poble planteja realitzar tots aquells projectes i iniciatives que conduïsquen a pal·liar els greus problemes de les persones i ajuden a promocionar la solidaritat entre elles com a mitjà necessari perquè la societat puga algun dia construir una societat més justa. És per això que farem allò que considerem necessari en sintonia als nostres estatuts i l'anteriorment exposat. Si tens idees de nous projectes que redunden en la nostra finalitat no dubtes a contactar amb nosaltres.

EPPUR SI MUOVE

Eppur si Muove és una revista semestral sense més ambicions que fomentar un debat no dogmàtic, obert i participatiu sobre temes d’actualitat. Cada número serà un monogràfic sobre un tema específic que comptarà amb ISBN. Si vols participar mira de què tractarà el següent número i fes-nos arribar el teu article, els millors seran inclosos en la següents revista impresa.

EMANCIPACIÓ

Des de la FVP creiem en l’emancipació, com un procés de desenvolupament personal, intel·lectual i econòmic fonamental per a la constitució del jove com a ens crític capaç d’assumir les seues responsabilitats en la construcció de la seua pròpia societat en 4 eixos fonamentals: Àrea d’educació, àrea d’habitatge, àrea d’ocupació i àrea d’oci i temps lliure.

BANC DEL TEMPS

El projecte del BANC DEL TEMPS tracta de fugir de la concepció mercantilista del treball, així com de la força de treball com un bé comercialitzable. Aquest projecte buscarà recuperar la consciència solidària entre treballadors a través d’una estructura d’ajuda mútua entre els mateixos mitjançant un intercanvi gratuït de la seua força de treball amb l’objectiu de resoldre els seus problemes reals.

DIFUSIÓ CULTURAL

La difusió cultural tracta de generar, promoure i distribuir una cultura compromesa amb el canvi social i amb la crítica a les injustícies actuals. Per a això tractarem de promocionar autors novells de qualsevol camp (literatura, música, materials de formació, així com estudis sociològics, econòmics i filosòfics) .

QUI SOM?

QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ VENT DEL POBLE?
LA FVP DU A TERME PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL DIRECTA

La Fundació Vent del Poble creu que el món en què vivim és injust i ha de ser canviat per una societat igualitària on la riquesa d'uns pocs no es genere gràcies al treball de la majoria. I per a aconseguir aquesta meta creiem que, entre els diferents camins existents, hem de generar estructures o organitzacions que col·laboren a crear llaços de solidaritat entre els treballadors i les treballadores que permeten solucionar els seus problemes reals i conscienciar-los que units són més forts que per separat. Ens creem perquè pensem que aqueixa estructura és necessària i com a mecanisme per a dur a terme PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL DIRECTA. És a dir treballar en carrers i barris de les ciutats per a contribuir a solucionar els problemes reals de la gent treballadora mitjançant l'esforç de tots i totes.

COL·LABORA AMB NOSALTRES

Si persegueixes els mateixos objectius que nosaltres i vols col·laborar en els nostres projectes, posa't en contacte amb nosaltres

ACTUALITZAR LA WEB

Si saps d’una mica d’informàtica o de disseny web i vols ajudar-nos al fet que la pàgina estiga actualitzada, escriu-nos un mail i parlem

ESCRIURE ARTICLES

Si t’agrada escriure o tens alguna cosa que dir sempre tenim un espai per a tu per a ajudar-nos a preparar la nostra revista o documents

FER CLASSES

Nosaltres ajudem joves al fet que obtinguen el títol de secundària, però per a això necessitem l’ajuda de professors. Si tens la titulació necessària i ganes d’ajudar-nos, crida’ns

FER ACTIVITATS

Si t’abelleix fer activitats que coincideixen amb els principis de la FVP, podem ajudar-te a dur-les a terme. A més tenim equips d’estudi i anàlisi que et poden interessar

CONTACTA AMB NOSALTRES